Lingvistički : ispitni rokovi

Raspored pismenih ispita u akad. god. 2016/2017.
Bolonjski program

IV. I V. godina studija

Diplomski studij: Smjer lingvistika
__________________________________________________________________________________________

7. i 9. semestar

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok
(veljača 2017.)
datum/sat/prostorija

Ljetni ispitni rok
(lipanj 2017.)
datum/sat/prostorija

Jesenski ispitni rok
(Kolovoz/rujan 2017.)
datum/sat/prostorija

Leksikologija i leksikografija

6.2.

14.00

D V

19.6.

10.00

A 123

28.8.

9.00

A 105

13.2.

14.00

D V

26.6.

9.00

A 105

4.9.

9.00

A 105

20.2.

14.00

D V

10.7.

9.00

A 105

11.9.

9.00

A 105

Engleski širom svijeta

1.2.

17.30

A 105

13.6.

17.30

A 105

5.9.

17.30

A 105

15.2.

17.30

A 105

20.6.

14.00

D VI

12.9.

14.00

D VI

22.2.

17.30

A 105

27.6.

17.30

A 105

19.9.

17.30

A 105

Sociolingvistika

1.2.

16.00

D III

14.6.

12.00

D VII

6.9.

10.00

D III

8.2.

12.00

D III

28.6.

12.00

D VII

13.9.

10.00

D III

15.2.

16.00

D III

5.7.

12.00

D VII

20.9.

10.00

D III

Pragmalingvistika*

13.2.

10.00

A 123

19.6.

12.00

A 123

18.9.

10.00

A 105

                 

Historical Sociolinguistics*

                 
                 

Pisanje znanstvenih tekstova 1*

                 

Psiholingvistika

1.2.

14.00

D I

12.6.

10.00

A 123

6.9.

10.00

A 123

8.2.

14.00

D I

19.6.

10.00

D I

13.9.

10.00

A 123

15.2.

10.00

A 123

10.7.

10.00

D VI

20.9.

10.00

A 123

 8. semestar

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok
(veljača 2017.)
datum/sat/prostorija

Ljetni ispitni rok
(lipanj 2017.)
datum/sat/prostorija

Jesenski ispitni rok
(Kolovoz/rujan 2017.)
datum/sat/prostorija

Lingvistički seminar: Semantika*

     

19.6.

10.00

A 123

28.8.

9.00

A 105

     

26.6.

9.00

A 105

4.9.

9.00

A 105

     

10.7.

9.00

A 105

11.9.

9.00

A 105

Analiza diskursa – jezik kom. tehnologije*

                 
                 

Pisanje znanstvenih tekstova 2*

                 
                 

Povijest engleskog jezika

13.2.

10.00

A 123

19.6.

12.00

A 123

18.9.

10.00

A 105

                 

Kognitivna lingvistika

 

     

19.6.

10.00

A 123

28.8.

9.00

A 105

     

26.6.

9.00

A 105

4.9.

9.00

A 105

     

3.7.

10.00

A 123

11.9.

9.00

A 105

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.
__________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.