Lingvistički : ispitni rokovi

Raspored pismenih ispita u akad. god. 2017/2018.
Bolonjski program

I. i II. godina studija

Diplomski studij: Smjer lingvistika
__________________________________________________________________________________________

1. i 3. semestar

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2018.)
datum/prostorija/sat
Ljetni ispitni rok (lipanj 2018.) datum/prostorija/sat  Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2018.)
datum/prostorija/sat
Leksikologija i leksikografija 5.2. D V 12.00 18.6. A 123 10.00 3.9. A 123 10.00
19.2. D V 12.00 3.7. A 123 10.00 17.9. A 123 10.00
                 
Engleski širom svijeta 29.1. A 105 17.30 11.6. A 105 17.30 3.9. A 105 17.30
12.2. A 105 17.30 26.6. D V 18.00 17.9. D V 18.00
23.2. A 314 16.00 12.7. A 105 17.30 27.9. A 123 17.30
Sociolingvistika 7.2. D III 12.00 15.6. D VII 16.00 4.9. D III 14.00
14.2. D III 12.00 27.6. D VII 15.00 12.9 D III 12.00
21.2. D III 12.00 4.7. D VII 18.00 19.9. D III 12.00
Pragmalingvistika*                  
                 
Historical Sociolinguistics*                  
                 
Pisanje znanstvenih tekstova 1*                  
Psiholingvistika 7.2. D I 16.00 13.6. A 123 10.00 5.9. A 123 10.00
14.2. A 123 12.00 4.7. D I 14.00 12.9. A 123 10.00
21.2. D III 12.00 11.7. D I 12.00 19.9. A 123 10.00

 

 2. semestar

Naziv kolegija Zimski ispitni rok (veljača 2018.) datum/prostorija/sat Ljetni ispitni rok (lipanj 2018.) datum/prostorija/sat Jesenski ispitni rok (kolovoz/rujan 2018.) datum/prostorija/sat
Lingvistički seminar: Semantika*       18.6. A 123 10.00      
                 
                 
Analiza diskursa – jezik kom. tehnologije*       18.6. A 123 10.00      
                 
Pisanje znanstvenih tekstova 2*                  
                 
Povijest engleskog jezika                  
                 
Kognitivna lingvistika 5.2. D V 12.00 18.6. A 123 10.00 3.9. A 123 10.00
19.2. D V 12.00 3.7. A 123 10.00 17.9. A 123 10.00
                 

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.
__________________________________________________________________________________
Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.