Dodiplomski (stari sustav)

ODSJEK ZA ANGLISTIKU
DODIPLOMSKI STUDIJ (stari sustav –
ak. god.  2004/2005. i ranije)


Naziv studija: studij engleskog jezika i književnosti / studij anglistike
Dvopredmetni i/ili jednopredmetni studij
Zvanje (zvanja) koje se stječe: profesor engleskog jezika i književnosti / diplomirani anglist
° Obavijest studentima; Na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj
16. veljače 2017. odobrena je molba studenata predbolonjskog studija za produžetak

prava na zavšetak studija po starom programu te je odlučeno da im se kao rok
za završetak studija
daje 30. 09. 2017.
20.2.2017.
° Obavijest studentima:

– Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta od 25. rujna 2015., produžuje se rok za završetak studija studentima upisanim na predbolonjske studijske programe do kraja akad. god. 2015./2016., odnosno do 30. rujna 2016.

TEKST ODLUKE Vijeća od 25.rujna.2015.:
I. Produžuje se rok za završetak studija studentima upisanim na predbolonjske studijske programe najdalje do kraja akad. godine 2015./2016. odnosno do 30. rujna 2016.

II. Nakon isteka roka studenti mogu prijeći na bolonjske studijske programe uz priznavanje izvršenih obveza iz studija i priznavanje odgovarajućih ECTS bodova.
30.9.2015.

– Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta od 26. rujna 2014., produžuje se rok za završetak studija studentima upisanim na predbolonjske studijske programe do kraja akad. god. 2014./2015., odnosno do 30. rujna 2015.
30.9.2014.

° UPUTE o polaganju diplomskih ispita i ispunjavanju kartona o diplomiranju – stari program

°  ISPITNI ROKOVI stari program, u akad. god. 2016/2017.

POPISI LITERATURE ZA DIPLOMSKE ISPITE – stari program
° Američka književnost
° Moderna britanska književnost (word.doc)
° Starija engleska književnost (word.doc)

PROGRAM STUDIJA:

OPISI KOLEGIJA stari program (na hrvatskom jeziku)