Raspored predavanja

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
ljetni semestar ak. god. 2016/17.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
_______________________________________________________________

2. SEMESTAR

4. SEMESTAR

6. SEMESTAR
_______________________________________________________________________________

Raspored možete pogledati i na stranicama Fakulteta:
http://www.ffzg.hr/raspored