Uvjeti-preddiplomski studij-književni kolegiji

UVJETI I PREGLED PROPISANIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU ANGLISTIKE
_________________________________________________________________________

UVJETI  za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije:
Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra:
1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća;
1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća;
1 kolegij iz britanske književnosti;
1 kolegij iz američke književnosti.
Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.

_____________________________________________________________________________

UVJETI  za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.:
Od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim
Uvoda u studij engleske književnosti  i  Shakespearea,
jedan književni seminar u III. semestru,
jedan u IV. te jedan u VI. semestru.
Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti.
Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.