Nastavnički : ispitni rokovi

Raspored ispita u akad. god. 2017/2018.
Bolonjski program

I. i II. godina studija

Diplomski studij: Nastavnički smjer
__________________________________________________________________________________________

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2018.)
datum/prostorija/sat
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2018.)
datum/prostorija/sat
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2018.)
datum/prostorija/sat
Proces ovladavanja jezikom* 1.2. A 123 9.30 28.6. A 105 9.30 6.9. A 105 9.30
8.2. A 123 9.30 5.7. A 105 9.30 13.9. A 105 9.30
15.2. A 123 9.30       20.9. A 105 9.30
Poučavanje engleskog kao stranog jezika*                  
                 
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika*                  
            15.9. B-009 9.00
Dvojezičnost* 1.2. A 123 9.30 28.6. A 105 9.30 6.9. A 105 9.30
8.2. A 123 9.30 5.7. A 105 9.30 13.9. A 105 9.30
15.2. A 123 9.30       20.9. A 105 9.30

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.

 __________________________________________________________________________________
 ♦ Izmjene u ispitnim rokovima istaknute su podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.