Nastavnički : ispitni rokovi

Raspored ispita u akad. god. 2016/2017.
Bolonjski program

IV. I V. godina studija

Diplomski studij: Nastavnički smjer
__________________________________________________________________________________________

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok
(veljača 2017.)
datum/sat/prostorija

Ljetni ispitni rok
(lipanj 2017.)
datum/sat/prostorija

Jesenski ispitni rok
(Kolovoz/rujan 2017.)
datum/sat/prostorija

Proces ovladavanja jezikom*

9.2.

12.30

A 105

30.6.

11.00

B 009

6.9.

9.30

B 009

23.2.

12.30

A 105

6.7.

9.30

B 009

20.9.

9.30

B 009

                 

Poučavanje engleskog kao stranog jezika*

                 
                 

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika*

                 
                 

Dvojezičnost*

 

9.2.

12.30

A 105

30.6.

11.00

B 009

6.9.

9.30

B 009

23.2.

12.30

A 105

6.7.

9.30

B 009

20.9.

9.30

B 009

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.

 __________________________________________________________________________________
 ♦ Izmjene u ispitnim rokovima istaknute su podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.