Nastavnički : silabi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2017/18.
Izvedbeni plan za ak. god. 2017/18.
________________________________________________________________________________________


NASTAVNIČKI SMJER – DVO
PREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Proces ovladavanja jezikom  (Geld, Letica Krevelj) (3 ECTS)

8. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika  (Geld, Čengić) (4 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 1 (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Dvojezičnost (Geld, Letica Krevelj) (izborni) (5 ECTS) (izborni)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (Geld) (izborni) (5 ECTS)
 

10. semestar
Praksa 2  (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Diplomski rad  (10 ECTS)

 _____________________________________________________________________________________________

IZBORNI KOLEGIJI:  Pragmalingvistika i Psiholingvistika (odobreno i za ak. god 2017./18.) – unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija (pogledajte Hodogram).

_____________________________________________________________________________________________
Napomena: Na sjednici Odsjeka od 1. lipnja 2016. odlučeno je da se od ak. godine 2016./17. ne upisuje jednopredmetni diplomski nastavnički smjer.

______________________________________________________________________________________________

 ARHIVA KOLEGIJA

  ° Ak. god. 2011/12

  ° Ak. god. 2012/13

 ° Ak. god. 2013/14

 ° Ak. god. 2014/15

 ° Ak. god. 2015/16

 ° Ak. god. 2016/17