Prevoditeljski: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER PREVODITELJSTVO
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2017/18.
(verzija od 16.2.2018. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. semestar

EU i međunarodne organizacije (dr. sc. Nataša Pavlović)
Predavanje
Grupa 1 i 2
uto. 14:45 – 15:30, A 105

Vježbe
Grupa 1
čet. 12.30 – 14.00, A 104

Grupa 2
čet. 14.00 – 15.30, A 104

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 17.00 – 19.15, A-105

Sociolingvistika (dr. sc. Damir Kalogjera)
sri. 11.00 – 12.30, A-123
sri. 14.00 – 14.45, A-123

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija (dr. sc. Nataša Pavlović i
dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
(kolegij 10. semestra otvoren i jednopredmetnim studentima 8. semestra)

uto. 11:45 – 13:15, A 216

Hrvatska književnost u prijevodu (dr. sc. Ellen Elias-Bursać)
sri. 12:30 – 14:00, A 122

Prevođenje i moć (dr. sc. Ellen Elias-Bursać)
čet. 15:30 – 17:00, A 123