Lingvistički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER LINGVISTIKA
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2017/18.
(verzija od 16.2.2018. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. SEMESTAR

Kognitivna lingvistika (dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, A-105
pon. 17.00 – 18.30, A-123

Povijest engleskog jezika (dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 14.45 – 16.15, A 123
čet. 12.30 – 14.00, A 123

Povijesna sociolingvistika (dr. sc. Alexander Hoyt)
sri. 18:30 – 20:00, A 314
pet. 12:30 – 13:15, A 314

Pisanje znanstvenih tekstova 2 (dr. sc. Alexander Hoyt)
Grupa 1
sri. 14:45 – 16:15, A 314
pet. 9:30 – 11:00, A 314

Grupa 2
sri. 17.00 – 18.30, A-123
pet. 13:15 – 14:45, A 314

Lingvistički seminar: Analiza diskursa (dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 11.45 – 13.15, D-5

Lingvistički seminar: Semantika (Janja Čulig)
pet. 11.00 – 12.30, D-5