Karton o diplomiranju: diplomski

 Obavijest studentima diplomskog studija o diplomskim radovima
i
OVJERA ŽUTIH KARTONA O DIPLOMIRANJU
(Upute o diplomskim radovima i ispunjavanju kartona o diplomiranju za diplomski bolonjski program)
____________________________________________________________________________

U skladu s Fakultetskom Odlukom o diplomskim radovima, student ima pravo na obranu diplomskog rada tek kada ispuni sve prethodne obveze sukladno studijskom programu. 

Studenti mogu pristupiti obrani diplomskog rada nakon ovjere Kartona koji mogu podignuti u Odsjeku, te nakon ovjere potvrde o položenim ispitima radi pristupanja obrani diplomskog rada koju mogu podignuti u studentskoj referadi, a koju ovjerava Pročelnik Odsjeka na temelju ovjerenog Kartona (ovjeravaju niže navedeni profesori).  Karton i potvrdu studenti predočuju mentoru prije dogovora o datumu obrane. 
Napomena: Nakon završetka svih obveza na studiju, uz žuti karton, studenti trebaju u Tajništvu zatražiti i ispis ocjena iz ISVU-a.

Ispunjeni Karton s popisom nastavnika, kolegija, ocjena i bodova unutar diplomskog studija anglistike potvrđuje se kod predstojnika katedara:
prof. dr. sc. Višnja Josipović Smojver za jezični smjer,

prof. dr. sc. Renata Geld za nastavnički smjer,
prof. dr. sc. Tatjana Jukić za britanski književno-kulturološki smjer,
prof. dr. sc. Stipe Grgas za američki književno-kulturološki smjer,

te kod
prof. dr. sc. Nataše Pavlović za prevoditeljski smjer.

UVJETE  za književne kolegije za ovjeru žutog kartona o diplomiranju možete pogledati ovdje.

Nakon obrane diplomskog rada
, pročelnik potvrđuje Karton (koji se vraća u tajništvo) i potvrdu o položenim ispitima koja se izdaje za izdavanje diplome, i koja se također može uzeti u studentskoj referadi.
Student nakon obrane šalje diplomski rad u word.doc ili .pdf formatu na mmarsic@ffzg.hr radi pohrane u Repozitorij Filozofskog fakulteta, a u tajništvo Odsjeka predaje ispunjenu i potpisanu Izjavu o pohrani.

Iz Odsjeka

Kartoni se podižu u tajništvu Odsjeka za anglistiku B-010 (ponedjeljak-petak 10:00-12:00, 13:00-15:00).
___________________________________________________________________________

KAKO  ISPUNITI  KARTON  O DIPLOMIRANJU NA ODSJEKU ZA ANGLISTIKU
(ISPUNJAVATI TISKANIM SLOVIMA)

IME I PREZIME – SMJER

svi ispiti

prezime nastavnika – naziv kolegija – ocjena – broj ECTS bodova

 npr.

ŽIC FUCHS: KOGNITIVNA LINGVISTIKA  IZVRSTAN (5) – 5 ECTS BODOVA

______________________________________________________________________________________
ažurirano 4.2.2016.
ažurirano 7.7.2017.