Semantika – rezultati ispita

Rezultati ispita iz Semantike održanog 17. 09. 2012.

Baković, Božidar 1

Bodul, Ivana 4

Glišić, Igor 2

Gredelj, Ana 2

Malogorski, Martina 3

Stipančić, Ana Lena 4

Totić, Anja 2

Upis ocjena i uvid u ispite u terminu konzultacija prof. Žic Fuchs.