CEL1 i CEL2 – 9. 9. 2011. – Rezultati

CEL1 9. 9. 2011. – Rezultati

Lucija Conar F

Doris Korade -2

Monika Krumpič F

Karmen Sunčana Lovrić F

Nikolina Matić F

Tanja Pongrac F

Mirna Rosso F

Marko Vrančić F

Martina Žabčić 2

Jasna Žegarac F

CEL2 9. 9. 2011. – Rezultati

Ninoslav Bandić F

Nikolina Batur F

Dahna Borojević F

Bruno Bračika F

Ana Brajković F

Arsen Brizić F

Lucija Conar F

Davor Dunger F

Sanja Đerić F

Antonia Đorđević F

Sara Eršetić F

Marija Fišer F

Dorotea Fotivec -2

Mia Gašparović F

Valentino Jakšić F

Filip Jurić F

Marija Kolar F

Doris Korade F

Jurica Korade F

Lucija Kovačić 2

Tea Krajina F

Monika Krumpič F

Mateja Lovrić F

Nikolina Matić F

Tibor Obradović F

Anna Maria Opačak F

Ivan Puh F

Luka Rep F

Ivana Roglić F

Marta Sinković F

Valentina Starčević F

Tamara Šantek F

Marina Tomić F

Anja Totić 2

Maja Trkulja F

Andreja Vasiljević F

Leona Vrbec F

Marija Vukšić -2

Lana Zlatarić F

Martina Žabčić F

Jasna Žegarac 2

Dorotea Žugec 2

Uvidi i usmeni:

Kod PAVLOVIĆ: uvidi u srijedu, 14. 9. u 11.30, a Fotivec i Kovačić neka se jave mailom radi dogovora za usmeni.

Kod ERAK: uvidi u četvrtak, 15. 9. u 11 h, a oni koji su prošli neka se jave mailom radi dogovora za usmeni.

Kod PEŠUT: uvidi u petak, 16. 9. u 10.30.

Kod RAŠE: javiti se mailom.

Prof. Majerović će se svojim studentima javiti mailom.

Studentima koji su izašli osmi put na ispit i pali javit će se članovi povjerenstva radi dogovora o usmenom ispitu, koji će se najvjerojatnije održati nakon objave rezultata dekanskog roka, dakle, krajem rujna.