dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.


Biografija

2012.
izvanredni profesor
2011.-2013.
pročelnica Odsjeka za anglistiku
2006.
docent
2005.
doktorat iz filologije
2001.
magisterij
1997.
diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Područja istraživanja
Američka književnost 19. i 20. stoljeća, metodologija američkih studija, feministička i rodna teorija, psihoanalitička teorija, postkolonijalni pristupi, književne i kulturne prakse anglofone hrvatske dijaspore

Preddiplomski kolegiji
Aspekti američkoga romantizma; Rat, rekonstrukcija, transformacija: am. knjiž. 1860-1914; Američki roman 19. stoljeća; Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća; Američko žensko pismo 19. stoljeća

Diplomski kolegiji
Hrvatsko-američka etnička književnost; Suvremena američka etnička književnost; Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu; Povijest i metodologija američkih studija 2

Postdiplomski kolegiji
Etnički, nacionalni i transnacionalni identiteti u eri globalizacije; Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu; Kapitalistički modernitet i američko žensko pismo

Ostalo
– Članica uredništva Književne smotre i Borderlands (e-časopis Assoc. for American Studies in Southeast Europe-AASSEE)
– Lipanj 2011. sudionica, Forum for Young Researchers, European Science Foundation, National University of Ireland
– 2010. su-osnivačica i tajnica Hrvatskoga udruženja za američke studije (HUAmS)
– Zimski semestar 2009/10. Erasmus gost predavač na Sveučilištu u Grazu

 Odabrana Bibliografija

Knjige:
Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.). Zagreb: Leykam International, 2010.
From Shadow to Presence: Representations of Ethnicity in Contemporary American Literature. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.

Uredničke knjige:
Siting America/ Sighting Modernity: Essays in Honor of Sonja Bašić. Ed. Jelena Šesnić. Zagreb: FF Press, 2010.

Članci u knjigama i zbornicima:
– “Franz Kafka, Paul Auster and the End of the American Century“. Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern World. Eds. Ljubica Matek and Jasna Poljak Rehlicki. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 49-69.
– „Croatian American Literature as a Transculturated Discourse“. East Central Europe in Exile. Volume 2: Transatlantic Identities. Ed. Anna Mazurkiewicz. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 13-29.
– „Romantičarska estetika i kulturno-nacionalna politika na primjerima iz hrvatskoga i američkoga kanona: ilirski i američki ‘domoroci‘“. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. (Romantizam-ilirizam-preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu. Pavlović, Cvijeta, Vinka Gluničić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Split-Zagreb : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 132-48.
– „Croatian Canadian Literature—emigrant, ethnic or diasporic?“. Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences/ Migration, globalisation, hybridité: expériences canadiennes et croates. Eds. Gordan Matas and Biljana Kostadinov. Split: Faculty of Philosphy, Croatian Canadian Academic Society, 2011. 179-96.
– “Contemporary Croatian Film and the New Social Economy”. Growing Up Transnational: Identity and Kinship in a Global Era. Eds. May Friedman and Silvia Schultermandl. Toronto: Toronto UP, 2011. 103-18.

Članci u znanstvenim časopisima:
– “Nacionalna fantazija i kultura pamćenja američkih devedesetih u romanu Leviathan Paula Austera“. Književna smotra XLVI 171 (1): 67-75.
– „Situating H.D. Thoreau’s Walden within Post-Exceptionalist American Studies. Exceptionalism Reconsidered.“ Borderlands: Journal of Anglo-American Studies. 2 (2013): 27-43. http://serbianamericanstudies.rs/wp-content/uploads/2013/04/BORDERLANDS-2013-final.pdf

– „Roman Ragtime i američka popularna kultura u kategorijama frankfurtske škole“. Književna smotra 161-162 (3-4) XLIII (2011): 5-16.
– „Dreams Deferred: The Concept of the US-Mexican Borderlands between the Global North and the South“. Americana. E-journal of American Studies in Hungary. Vol. VII. No. 1 (Spring 2011). URL: http://americanaejournal.hu/vol7no1/sesnic

Za cjelovitiju bibliografiju vidi http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236460