Poziv za studentsku konferenciju ‘Komparativna historija Velike Britanije i SAD-a’, Osijek (rok 7.4.2018.)

Poštovani,
ovim Vam putem proslijeđujemo poziv za sudjelovanje na studentskoj konferenciji pod nazivom
“Komparativna historija Velike Britanije i SAD-a: marginalizirane skupine, politički sustavi i ideologije”.
Konferenciju organizira Udruga studenata anglistike Glotta u suradnji s Međunarodnom udrugom studenata povijesti – Osijek (ISHA Osijek), a održava se na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 24. i 25. svibnja 2018. godine. 

Prijave za konferenciju su otvorene od 7. ožujka 2018.
Prijave će biti otvorene do 7. travnja 2018. godine u 23:59 sati.
 
Osim akademske komponente, jedan od ciljeva konferencije jest i povezati se sa studentima iz ostalih dijelova Hrvatske. 
 
Detaljniji podatci o konferenciji mogu se pronaći ovdje:
 https://drive.google.com/file/d/1xxxCZHKHb5ppr9VsKbwPTxwX6QZqX0o6/view 
 
 
Za sva dodatna pitanja, obratite se na e-mail adresu anglisti.ffos@gmail.com
 
Srdačan pozdrav!
Valentina Markasović, dopredsjednica Udruge studenata anglistike Glotta