Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada kolegice Ariane Kos održat će se u petak, 15. rujna, u 10 sati, u sobi B020.
IP