CEL 2 – rezultati ispita (4.9.2017.)

CEL2 – REZULTATI – 4. 9. 2017.

Maja

Antolković

F

Leon

Cvitić

3

Hanna

Davidović

F

Kristina

Đapić

2

Neven

Funtek

F

Jakob

Glavak

F

Stjepan

Glavaš

F

Dominik

Hrestak

2

Gita

Janeš

F

Martina

Jelčić

F

Ivana

Klešković

2

Dario

Knapić

F

Karla

Kosić

F

Lucija

Kozina

2

Margareta

Kramar

-2

Marta

Marochini

F

Lucia

Matić

F

Petar

Matić

F

Fran

Matović

-2

Margareta Mea

Meašić

2

Antonela

Mihalić

F

Jelena

Novak

F

Eva

Ožeg

3

Eva

Pavić

F

Daniel

Prebeg

F

Tomislav

Prša

NP

Robertina

Runje

F

Laura

Sajko

2

Leon

Samac

F

Sarah

Serdar Savić

F

Monika

Simić

F

Damir

Sirković

-2

Helena

Soldan

F

Sanja

Stišćak

F

Sarah

Stunja

F

Luka

Svetličić

F

Valerija

Šarac

F

Laura

Tomas

F

Eva

Trstenjak

-2

Grgur

Tustonjić

2

Sara

Vrbanović

F

Vanja

Vukman

F

Ivana

Vuković

2