Kognitivna lingvistika – rezultati roka 4.9.2017.

Rezultati ispita održanog 4.9.2017.:

Saša Vidaković  5

Upis ocjene u vrijeme konzultacija profesorice Žic Fuchs.