Katedra za jezik – PREDDIPLOMSKI žuti kartoni

Žute kartone za preddiplomski studij anglistike ovjeravaju doc.dr. Mateusz Stanojević. dr.sc. Anđel Starčević, dr.sc. Marina Grubišić i Janja Čulig. Svakako provjerite termine konzultacija.

________________________________________________________

Više informacija na poveznici:
http://anglist.ffzg.unizg.hr/?page_id=4202