Grubišić – konzultacije u lipnju; ISVU za Analizu diskursa

Konzultacije u srpnju na http://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=28836

Konzultacije:

Diplomande molim da se najave mailom. Eventualne promjene termina najavit ću na oglasnoj ploči i na Omegi. Termine u srpnju najavit ću naknadno. Konzultacije su u sobi E-331 na 3. katu.

Termini do kraja lipnja su:

srijeda 14. lipnja od 9 do 10.30 sati

ponedjeljak 19. lipnja od 12 do 13 sati

srijeda 28. lipnja od 9 do 10.30 sati

Rok u ISVU:

Molim sve diplomske seminariste da prijave rok 19. lipnja neovisno o datumu predaje rada.