Važno! Obavijest o izvanrednom roku (svibanj 2017.)


Izvanredni rok – svibanj 2017.

Objavljujemo termine izvanrednog roka za kolegije za koje su studenti iskazali interes:

– Psiholingvistika – 17. svibnja, 13h, B 011

– Suvremeni engleski jezik 3 – 17. svibnja, 9.30-11h, B 012

– Semantika engleskog jezika – 19. svibnja, 9h, B 019

– Engleski širom svijeta – 15. svibnja, 16.30, B 008

objavljeno 10.5.2017.

____________________________________________________________________________________________
Sukladno Odluci fakultetskog Vijeća od 23. ožujka 2017. pozivaju se studenti da iskažu interes za polaganje ispita na izvanrednim rokovima koji će se održati tijekom svibnja.

Studenti interes trebaju iskazati slanjem e-maila isključivo na adresu tajnice Odsjeka skrsnik@ffzg.hr ili osobnim dolaskom u tajništvo, a najkasnije do 7. svibnja 2017.
Termini rokova za pojedini kolegij za koji je iskazan interes bit će objavljeni na web stranicama Odsjeka te otvoreni u ISVU sustavu.
Svi studenti koji su iskazali interes za određeni predmet obavezni su prijaviti izvanredni rok u ISVU-u kada on bude otvoren.

Studenti predbolonjskog sustava interes iskazuju slanjem e-maila predmetnom nastavniku.

Za kolegije koji se izvode u obliku kontinuiranog praćenja ne raspisuje se izvanredni rok.

_____________________________
objavljeno 28.4.2017.