VAŽNO! PREDDIPLOMSKI (2. i 3. god.) UPIS U KNJIŽEVNE KOLEGIJE (Dr. Eagan i Dr. Sawin)-DOPUNA

OBAVIJEST STUDENTIMA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA ANGLISTIKE 2. I 3. GODINE O UPISU NA KNJIŽEVNE KOLEGIJE Dr. Catherine Eagan i Dr. Marka Sawina

U ljetnome semestru 2017. godine upisi na preddiplomske kolegije (4. i 6. semestar):
Dr. Catherine Eagan:  American Literature: Cross-Cultural Contact and Exchange  i
Dr. Marka Sawina: African American Literature: 1800-Present
odvijat će se na sljedeći način. Studenti anglistike 2. i 3. godine koji žele upisati jedan od ta
dva kolegija, dužni su se prijaviti izravno na e-mail profesora:

Dr. Catherine Eagan: CEagan@laspositascollege.edu

Dr. Mark Sawin: sawinm@gmail.com

Nastavnici će zaprimati prijave do popunjenja upisne kvote. Nakon što student dobije od nastavnika potvrdu o upisu u kolegij, može izvršiti elektronički upis kolegija  putem ISVU-a (u rubrici Američka književnost i kultura II).
I preddiplomski studenti koji su prošle ak. godine odslušali Američku književnost i kulturu II (American Poetry From the Beginnings to the Twentieth Century, kod prof. Reisinga) mogu upisati jedan od ova dva kolegija.

Iz Odsjeka, 20. veljače 2017.
___________________________________________________________________________________________

Napomena 1: Ovaj postupak se odnosi samo na prediplomski studij, na diplomskom studiju se studenti upisuju u kolegij profesorice Eagan (Amerikanističke teme 2: Transnational Dimensions of American White Identities) izravno putem ISVU-a.