Potvrde o poznavanju jezika za Erasmus+ natječaj za ak.god. 2016/2017.

Potvrde o poznavanju jezika  za potrebe provedbe Erasmus+ natječaja za ak.god. 2016/2017, odobrilo Sveučilište u Zagrebu

Za potrebe provedbe Erasmus+ natječaja za ak.god. 2016/2017,  Sveučilište u Zagrebu odobrilo je izdavanje Potvrde o poznavanju jezika.
Mole se studenti koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za akad.god. 2016/17. da ispune
obrazac u prilogu i pošalju ga mailom na adresu skrsnik@ffzg.hr
Potpisana potvrda će ih čekati u tajništvu Odsjeka za anglistiku.