Obrana diplomskog rada Adrijane Fajdić

Obrana diplomskog rada Adrijane Fajdić održat će se 5. studenog 2015. u 10.30 sati.