dr. sc. Martina Domines Veliki, docent

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Biografija

2016. docent, Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2011. znanstveni novak – viši asistent
2011. doktorat iz filologije pod naslovom „Constructions of the Romantic Subject: William Wordsworth and Jean-Jacques Rousseau“
2004. znanstveni novak – asistent na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2002.–2004. stručna suradnica za međunarodnu suradnju pri Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu
2000. diploma Filozofskog fakulteta u Zagrebu, engleski i francuski jezik i književnost
2000.–2001. prevoditeljica za francuski jezik na HRT-u
1999.-2002.    
profesorica engleskog jezika u školi za strane jezike ‘Sova’
1998.–1999.
prevoditeljica za Hrvatski kulturno-informativni zavod za francuski jezik

Područja istraživanja
Pjesništvo i proza britanskog romantizma, gotički roman, književna teorija

Preddiplomski kolegiji
Uvod u studij engleske književnosti
Poezija engleskog romantizma
Proza britanskog romantizma

 Diplomski kolegiji
/

Druga postignuća
2008.   tajnica Hrvatskog društva za anglističke studije (HDAS)
2008.   istraživačka stipendija (1 mj.), stipendija Britanske akademije, Sveučilište u Newcastleu, Engleska
2004.   istraživačka stipendija (3 mj.), Sveučilište u Bergenu, Norveška

Članstva
HDAS – Hrvatsko društvo za anglističke studije (Predsjednica HDAS-a)
GER – German Society for English Romanticism
HuAMs

 Odabrana bibliografija

· Domines Veliki, Martina. Trojaka priroda romantičkog sjećanja: slučaj Williama Wordswortha. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. XLVI (2014) ; 15-22
· Domines Veliki Martina. Rousseauovo naslijeđe u djelu Williama Wordswortha: koliko Wordsworthova politička misao duguje Rousseauu? / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. XLV (2013) ; 81-94
· Domines Veliki, Martina. Wordsworthian London – (re)configurations of the metropolis. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LVIII (2013) ; 139-151
· Domines Veliki, Martina. Wordsworth’s Crisis of Imagination. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XVI (2011) ; 159-173
· Domines Veliki, Martina. Wordsworth’s Sense of Place : Assimilation or Dominion // Studien Zur Englischen Romantik 8. 2010. 49-58

Opširnija bibliografija

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=274170