dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić, redovita profesorica

 

 Biografija

2017. Redovita profesorica u trajnom zvanju, Odsjek za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
2011. Redovita profesorica, Odsjek za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
2006. Izvanredna profesorica, Odsjek za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
2002. Docentica, Odsjek za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
2000. Doktorat znanosti iz filologije (Filozofski fakultet u Zagrebu)
1996. Magisterij znanosti iz filologije (Filozofski fakultet u Zagrebu)
1994. Mlađa asistentica, Odsjek za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Zagrebu
1992. Diplomirala komparativnu književnost i engleski jezik i književnost (Filozofski fakultet u Zagrebu)

Istraživački interesi
Književnost devetnaestog i dvadesetog stoljeća; genealogije filma; psihoanaliza; filozofija; književna teorija

Dodiplomski kolegiji
Viktorijanska književnost
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika

Diplomski kolegiji
Viktorijansko pjesništvo: poetika i kulturna politika
Predrafaelitizam
Henry James i Edith Wharton: simptomatika američkog modernizma
Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza

Poslijediplomski kolegiji
Naracija i melankolija
Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
Revolution and Melancholia: Victorian Specimen Stories (Sveučilište u Debrecenu)

Pozvana i plenarna predavanja
 · “U divljini ili u svijetu? O feminističkoj kritici danas”; Naučni skup Feministička kritika u divljini –
   36 godina od objavljivanja teksta autorice Elaine Showalter; Filozofski fakultet; Sarajevo; 09/2017.
· „Svjetski rat i irupcija vremena u hrvatsku književnost”; Riječki filološki dani 11; Rijeka; 11/2016.
· „Shakespeare i klasični Hollywood”; Muzička akademija; Zagreb; 11/2016.
· „Melodrama and the Raison of Socialism”; Eberhard Karls Universität; Tübingen; 5/2016.
· „Austrougarska konstitucija Krležine politike”; Zagrebačka slavistička škola; Dubrovnik; 08/2014.
· „Melankolija između Freuda i Tauska“; Kulturni centar Beograda; 5/2014.
· „Revolucija: između biopolitike i psihoanalize”; Zagrebačka slavistička škola; Dubrovnik; 08/2013.
· „Revolution and Melancholia: A Freudian Critique of Derrida’s Marx“; Sveučilište u Konstanzu; 06/ 2013.
· „The Man Who Knew Too Much: Žižek and the Balkans“; pozvana prezentacija u znanstvenoistraživačkom seminaru, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Ljubljana; 03/ 2013.
· „Joyce and the Psychoanalysis of Totalitarianism: A European Perspective“; Trinity College Dublin; 04/ 2012.
· „Revolucija i mazohizam: Kiš, Joyce, Deleuze“; Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Beograd; 03/ 2012.
· „Revolucija i melankolija: prema kritici Derridina marksizma“; Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Beograd; 03/ 2012.
· „Sherlock Holmes and the Biopolitics of the Fantastic“; Literature, Culture and the Fantastic: Challenges of the Fin de Siècle(s); Rijeka; 02/ 2012.
· „Film, politika, psihoanaliza: slučaj Lubitsch“; Humanistika u posttranziciji. Prva međunarodna poslijediplomska konferencija. Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura; Zagreb; 01/ 2012.
· “Danilo Kiš i Walter Benjamin: osmo poglavlje zajedničke povijesti”; Filološki fakultet; Banja Luka; 10/ 2011.
· “Kišev Joyce: kakva točno kritika totalitarizma?”; Filološki fakultet; Banja Luka; 10/ 2011.
· “Revolucija i melankolija”; Filološki fakultet; Banja Luka; 10/ 2011.
· “Pursuits of Unhappiness: Stanley Cavell’s America”; Sveučilište u Pečuhu; Pečuh; 04/ 2011.
· “Gender and American Modernism: Edith Wharton”; Sveučilište u Pečuhu; Pečuh; 04/ 2011.
· „Slučaj Zagorka: detekcija i tajne melankolije“; Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe; Zagreb; 11/ 2007.
· „Ashenden times Murder on the Orient Express: British Agents and the Programming of Literary History“; Clare Hall, University of Cambridge; 04/ 2007.

Ostalo
2014-  Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska (Hrvatska zaklada za znanost)
2014-2015  Predsjednica Odbora za dodjelu nagrade “Iso Velikanović” Ministarstva kulture Republike Hrvatske
2007-2013  Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Granice književnog pamćenja: Europa u Hrvatskoj i Hrvatska u Europi, 1939-2005. (MZOS)
2005-2007  Predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva (HSD)
2004-  Članica uredništva, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia
2003-  Članica Izdavačkog savjeta Centra za ženske studije u Zagrebu
2000  Godišnja nagrada za mlade znanstvenike Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Izabrana bibliografija
KNJIGE:
Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti. Zagreb: Naklada Ljevak, 2011.
Zazor, nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002.

 Za iscrpniju bibliografiju vidi:

–   http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=212016

–  https://unizg.academia.edu/TatjanaJuki%C4%87

–  http://kpk.ffzg.unizg.hr/people/tatjana-jukic-principal-investigator