6. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
6. SEMESTAR (ljetni) 2017/18
(verzija od 16.2.2018. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

Fonetika i fonologija engleskoga jezika (dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
Grupa 1

uto. 10.15 – 11.45, D 5
pet. 14.00 – 15.30, D 6

Grupa 2

uto. 17.00 – 18.30, D 3
pet. 17.00 – 18.30, D 2

Prijevodne vježbe
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 14:45 – 16:15, A 216
sri. 08:00 – 09:30, A 123

Grupa 2 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 – 17:45, A 123
sri. 09:30 – 11:00, A 216

Grupa 3 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 17:45 – 19:15, A 123
sri. 11:45 – 13:15, A 105

Grupa 4 (Vinko Zgaga)
uto. 14:45 – 16:15, A 314
pet. 14:45 – 16:15, A 314

Grupa 5 (Vinko Zgaga)
uto. 17:00 – 18:30, A 314
pet. 17:00 – 18:30, A 314

Grupa 6 (Vinko Zgaga)
uto. 18:30 – 20:00, A 314
pet. 18:30 – 20:00, A 314

KNJIŽEVNI SEMINARI

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku: Divlji zapad na kanadski način
(dr. sc. Vanja Polić)
pon. 17.00 – 18.30, A-314
sri. 16.15 – 17.00, A-123

Shakespeare (dr. sc. Tomislav Brlek)
sri. 14:00-14:45, A 105
pet. 11:00-12:30, A 105

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (dr. sc. Borislav Knežević)
uto. 10.15 – 11.45, A-123
čet. 10.15 – 11.00, A-123

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (dr. sc. Iva Polak)
uto. 15.30 – 16.15, A-105
pet. 13.15 – 14.45, A-105

Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić)
uto. 11.45 – 13.15, A-123
čet. 11.45 – 12.30, A-123

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (dr. sc. Tihana Klepač)
pon. 08:00 – 09:30, A-314
čet. 09:30 – 10:15, A 105

Počeci modernog romana u Engleskoj početkom 18 st. (dr. sc. Vanja Polić)
pon. 16.15 – 17.00, A 314
sri. 14.45 – 16.15, A 105

Britanski romantizam: proza (dr. sc. Martina Domines Veliki)
uto. 12:30 – 13:15, A 314
pet. 14:00 – 15:30, A 123

Američki roman 19. stoljeća (dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 08.45 – 9.30, A 105
sri. 09.30 – 11.00 A 105

Suvremeni američki roman (dr. sc. Stipe Grgas)
čet. 17.45 – 19.15, A 123
pet. 12.30 – 13.15, D 1

Američki postmodernizam i popularna kultura (dr. sc. Sven Cvek)
sri. 14:45 – 15:30, A 123
čet. 14:00 – 15:30, A 314